Schepping en Evolutie

Schepping en Evolutie

icon Door: Sander de Wijs icon 08-04-2024

Al eeuwenlang heerst er een kloof tussen wetenschappers, die de evolutietheorie aanhangen, en religieuze gelovigen, met hun overtuiging in het Scheppingsverhaal. Maar stel je voor dat evolutie juist de manier van scheppen door God is.

Je vraagt je misschien af: “Hoe kan dat, als de Bijbel spreekt van een schepping in zeven dagen?” Het antwoord ligt in het feit dat dit niet de eerste poging van God was. Eerdere scheppingen eindigden telkens in het nadeel van de mens, vaak door hun eigen handelen.

In een van die werelden was de Bijbel een gigantisch werk; zo omvangrijk dat zelfs opgedeeld in 50 delen, geen mens het kon tillen. Toen God eindelijk een mens vond die de beginselen van biologie, natuurkunde en scheikunde kon bevatten, deelde Hij alle kennis over het universum en het leven. Het was een geschenk van puur nuttige kennis, geen geboden of richtlijnen. Maar ondanks de goede intenties, duurde het eeuwen voordat iemand de informatie kon samenvatten en documenteren, en zelfs dan leidde de menselijke natuur vaak tot zelfdestructie.

God, die buiten de tijd bestaat en eindeloos geduld heeft, koos voor een nieuwe aanpak. Hij schiep een compacte versie van de Bijbel, zo klein dat het in een binnenzak paste, en zo eenvoudig dat iedereen, zelfs een voorbijgaande schaapsherder, het kon begrijpen. Deze keer hield God het bij de essentie en plantte het zaadje van naastenliefde en empathie in het menselijk bewustzijn.

Deze nieuwe benadering leek effect te sorteren, hoewel de mensheid haar creativiteit nog steeds inzette voor eigenbelang en macht. Maar te midden van hebzucht en vernietiging, ontstond er ook een tegenbeweging van liefde en vrede.

God ziet deze schepping als zijn beste werk tot nu toe, hoewel Hij dat bij elke schepping beweert. Maar we bestaan nog, en dat op zich is al een overwinning. Langzaam maar zeker groeit onze kennis en wijsheid. Misschien dat wetenschappers en religieuze wijzen elkaar binnenkort vinden in het idee dat de evolutie van het leven onderdeel is van de Schepping.

De illustraties bij dit verhaal zijn bedacht door ChatGPT.